De Buurt als LevensLab(oratorium) voor mens, natuur & cultuur

Wil je genieten van meer natuur en diversiteit in je eigen buurt? Samen met andere buurtbewoners ontdekken hoe en waar planten, insecten, vogels en water elkaar ondersteunen of juist hulp nodig hebben?
In het LevensLab bouwen we een CompostLab, een WaterLab, een GroeiLab en gaan we composteren, water opvangen, uitzoeken welke soort grond, bloemen, planten of bomen bijdragen aan diversiteit en kleurrijkheid van onze natuurlijke medebuurtbewoners zoals wormen, bijen, vlinders en vogels, door de buurt als 1 leefgebied te benaderen.
Wat we ontdekken geven we door aan andere buurtbewoners via verhalen, muziek, beelden of door een eigen gebouwde water- of compostinstallatie in de tuin van De Kempenaerstudio.
Ieder seizoen organiseren we een buurtevenement, waarin we delen hoe wij de buurt stap voor stap levendiger, diverser, groener, socialer en duurzamer maken.

Mensen, natuur & cultuur verbinden
Het LevensLab zet zich in om de samenhang tussen mens & mens, natuur & natuur en mens & natuur in West te vergroten. Creatief en praktisch.

Samenhang, eigenheid, diversiteit & inclusiviteit
Met dit project willen we in 2021 een LevensLab in de buurt opzetten. De Kempenaerstudio wordt het groene & creatieve centrum van het LevensLab.

Een Levenslustige, creatieve, groene en integrale aanpak vanuit ZIN!
We bewerken letterlijk & figuurlijk de grond. Wat betreft natuurlijke medebuurtbewoners als planten, vogels, bijen en deelnemers betreft gaan we voor diversiteit, inclusiviteit & kleurrijk.
Iedereen die mee wil doen en ZIN heeft, elke leeftijd en cultuur, is welkom!

Heb je ideeën, wil je mee doen met of zonder groene vingers? Meld je aan via Levenslab@gmail.com