Privacy Verklaring (AVG)

De Kempenaerstudio verhuurt werkruimtes aan creatieve ondernemers. Wij verhuren vooral aan vaste huurders (voor langere tijd), maar er is ook een repetitieruimte voor een korte periode beschikbaar.
Ten behoeve van deze activiteiten maken wij gebruik van persoonsgegevens, die de
Kempenaerstudio zelf beheert. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties en er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).

Persoonsgegevens die wij verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens huurlocatie
 • Privé adresgegevens (i.v.m. verstrekken sleutels)
 • Telefoonnummer huurlocatie
 • Privételefoonnummer (i.v.m. verstrekken sleutels)
 • E-mailadres kantoorlocatie
 • Privé e-mailadres (i.v.m. verstrekken sleutels)
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en tijdens telefonisch contact

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Het registreren van huurder/sleutelhouder.
 • Onderlinge communicatie tussen het beheer en huurder/sleutelhouder
 • Bewaken van de algemene veiligheid
 • Interne rapportage
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van de (huur)administratie
 • Aanbieden van andere diensten die voor de huurder/sleutelhouder interessant kunnen zijn

Website van De Kempenaerstudio
Op de website van De Kempenaerstudio worden algemene gegevens bijgehouden (zoals logo en een link naar de eigen website van de huurders) Hiervoor gegeven de huurders vooraf toestem-ming. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten en de samenwerking onderling en met andere potentiele huurders te bevorderen.

Websites van derden
De site van De Kempenaerstudio bevat een aantal links naar andere websites. De Kempenaerstudio kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring op de site die u bezoekt.

Hoe lang bewaren we de gegevens
Stichting Kempenaerstudio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens verzamelen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Kempenaerstudio verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een met een derde gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen:
De Kempenaerstudio neemt passende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en nauwkeurigheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een data lek, zal De Kempenaerstudio dat melden bij de betreffende huurder/sleutelhouder en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke rechten je hebt:
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de volgende rechten van toepassing voor individuele personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Recht van toegang – het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • Recht op rectificatie – het recht ons te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn
 • Recht op verwijdering – het recht ons te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen
 • Recht op beperking – het recht ons te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens of een deel daarvan
 • Recht op bezwaar – het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen onze persoonsgegevensverwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden

Voorts kan de huurder/sleutelhouder De Kempenaerstudio verzoeken gegevens aan een andere partij over te dragen. Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als De Kempenaerstudio niet in staat is opvolging te geven aan een verzoek, zal De Kempenaerstudio de huurder/sleutelhouder daarover informeren.

Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met de beheerder van De Kempenaerstudio via mail naar kempenaerstudio@gmail.com, of schriftelijk naar:

 • De Kempenaerstudio
  Kempenaerstraat 11 B
  1051 CJ Amsterdam
 • Direct contact opnemen via de telefoon kan ook: 020- 68 242 17 of 06 – 55 840 851