Bedrijfsruimte

In totaal zijn zevenentwintig ruimtes in gebruik. Twaalf daarvan zijn voormalige klaslokalen van zo’n 42 m2, vijf ruimtes zijn groter (van 56 tot 77 m2), tien zijn kleiner (van 15 tot 25 m2) en er zijn twee opslagruimtes. Verder zijn drie afwaskeukentjes en een douche.

Met ingang van 1 juli 2016 start er in De Kempenaerstudio een nieuw project.
Vanaf dan kan er in een grote ruimte diverse bureau’s en/of werktafels worden gehuurd. Hiervoor komen alleen startende theatermakers in aanmerking voor wie aantoonbaar het huren van andere werkruimte te duur is. Aangezien de ruimte gedeeld wordt kunnen de huurkosten laag blijven, tevens heeft men het voordeel, dat andere ervaringsdeskundigen en/of mogelijke samenwerkingspartners in de buurt zijn.

De stichting richt zich op (startende) theatermakers en aanverwante bedrijven binnen de podiumkunsten en vervult de functie van verhuurder. De stichting ziet erop toe dat de staat van het monumentale gebouw intact blijft, dan wel wordt verbeterd.  De huidige doelgroep wordt verbreed van professionals specifiek uit de theatersector, naar cultureel ondernemers algemeen. Een voordeel van zoveel verschillende theatermakers en onder-steunende bedrijven in één gebouw is de uitwisseling, die er kan plaatsvinden. Wie wil samenwerken heeft een groot aantal collega’s binnen handbereik.